17/9 Spel in jaarthema (Givers)

"Op zaterdag 17 september kwamen de givers weer bijeen voor de 2de spelnamiddag van het jaar, de eerste apart in tak. De givers waren goed op tijd op het terrein, ze hadden er duidelijk zin in! Wanneer iedereen gearriveerd was begon de verwelkoming. Als eerste werd de jaardans gedanst, voor de meeste was dit de eerste keer maar iedereen deed al enthousiast mee. Vervolgens ging iedereen in een kring staan rond de vlag. Een kawel werd aangeduid om de vlag te hijsen. De rest zei enkele zinnen op van de belofte. Tot slot vertelde de leiding van elke tak wat ze die dag gingen doen en werden de leden verzameld per tak. In het giver taklokaal werden de richtlijnen wat te doen bij brand eerst nog eens overlopen. Vervolgens begon het spel: Het Grote Groeispel. De givers groeiden gedurende de namiddag van zaadcel/eicel tot leiding.

In totaal waren er 7 fasen: zaadcel/eicel, baby, kapoen,  jong-giver, giver, jin en leiding. Bij elke fase werd er een spel gespeeld, de winnaar groeiden dan enkele centimeters. Wie het hardste gegroeid was had het grote groeispel gewonnen. In de eerste fase werd het spel zoek de koning gespeeld. In 2 ploegen, de zaadcellen en eicellen, was de bedoeling de koning van het andere team te zoeken en die op het potje van het eigen team te krijgen. In het begin was het nog een beetje afwachtend omdat het een nieuw spel was. Maar na een tijdje kwam bij iedereen de competitie drift naar boven en ging het er soms hard aan toe.

In fase 2, de baby, zat een leiding geblinddoekt met een plastieken knuppel in het midden van een kring. De leden in de kring probeerden om de knikkers rond de leiding te ‘pikken’ zonder dat zij hun hoorden aansluipen en geraakt werden door de knuppel. Eerst durfden ze nog niet zo goed, maar na enkele raken klappen te hebben gehad werd er flink gegraaid naar de knikkers.

Als kapoen werd het vingerverfspel gespeeld. De leiding had een tekening van een beer zelf ingekleurd met verf. Per twee moesten ze deze tekening zo goed mogelijk namaken. Op het veld werden potjes verf met alle kleuren in verspreid. Na het startsein werd er meteen massaal gelopen naar de verfpotjes en werd er goed samengewerkt om te onthouden waar welke kleur stond. De tekening werden waren kunstwerken.

Het volgende spel, fasen 4, was vlaggenroof. Dit was bij iedereen al gekend en ging goed vooruit. De competitie geest zat er nog steeds goed in. Iedereen deed goed zijn best om te winnen en nog te groeien. Ook bij het spel van fasen 5, ninja, was dit het geval.

Het voorlaatste spel was compleet nieuw, een drinkspel. In het midden van het plein stond een fles water. De 2 teams stonden tegenover elkaar en ieder lid had een beker water voor zich staan. Iemand van het team gooiden met een schoen. Werd de fles omgegooid mocht heel het team drinken tot het andere team de fles had rechtgezet. Het team waarbij als eerste elke beker leeg was, was gewonnen. Er werd weleens (per ongeluk) gemorst en iedereen vergat de stand bij te houden. Er is uiteindelijk dus geen winnaar uit de bus gekomen.

De laatste fasen was niet echt een spel. Bij het nieuwe jaarthema: grenzeloos groeien, hoort ook een jaardans. Omdat deze elke vergadering gedanst word, werd dit aan de leden geleerd. Niet iedereen had evenveel zin om te dansen maar na enkele aanmoedigingen van de groep stond uiteindelijk toch iedereen recht. Na de dans te hebben voor gedaan en uitgelegd kregen de leden nog een laatste opdracht. Als ze de dans zonder ons konden uitvoeren kregen ze nog een stuk cake. En blijkbaar doet zo’n stuk cake wonderen, iedereen gaf het beste van zichzelf en er zit toch meer danstalent in de givers dan gedacht.

De vergadering werd afgesloten rond de vlag die terug naar beneden gehaald werd. Om afscheid te nemen moest elk lid de scoutsgroet komen doen bij de leiding, zoals echte scouts dat doen."